Organisatie
De organisatie van de Drie Dorpencross is in handen van het Wedstrijd Organisatie Comité (WOC).

Het (WOC) van S.V. Fortuna '67 is verantwoordelijk voor de inrichting van het parkoers, de zorg voor de parkoersposten, het bemensen van deze posten.
De veiligheid (incl. EHBO) op het parkoers is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider.

Wedstrijdleider is: Peter Hellings

Scheidsrechter is: Jan van Kampen

Starter is: Martin Arts

Microfonist is: Paul Bekers

Inschrijvingen en uitslagen: Jeffrey van Hout

Rondenteller is: Jos Dekkers

Tijdwaarnemer is: Toon van de Rijt

Jury aankomst: Sjan Kerkhof, Will van de Rijt.

Controle aankomst en opmaak prijsuitreiking: Jan van Kampen

Prijsuitreiking: Pierre Lardenois

Het bestuur van S.V. Fortuna '67 is zoals gebruikelijk eindverantwoordelijk voor activiteiten, die de vereniging organiseert.