Organisatie
De organisatie van de Drie Dorpencross is in handen van het Wedstrijd Organisatie Comité (WOC).

Het (WOC) van S.V. Fortuna '67 is verantwoordelijk voor de inrichting van het parkoers, de zorg voor de parkoersposten, het bemensen van deze posten.
De veiligheid (incl. EHBO) op het parkoers is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider.

Wedstrijdleider is: Peter Hellings

Scheidsrechter is: Jan van Kampen

Starter is: Martin Arts

Microfonist is: nog onbekend

Inschrijvingen en uitslagen: Jeffrey van Hout

Rondenteller is: Jos Dekkers

Tijdwaarnemer is:

Jury aankomst:

Controle aankomst en opmaak prijsuitreiking: Jan van Kampen

Prijsuitreiking: nog onbekend

Het bestuur van S.V. Fortuna '67 is zoals gebruikelijk eindverantwoordelijk voor activiteiten, die de vereniging organiseert.