Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Reglement van het clubkampioenschap.

Volwassenen:

 1. Het clubkampioenschap wordt beslist door de deelnemers op de 10 km tijdens de Vaderdaglopen.
 2. De onderlinge rangorde per categorie van de Fortunaleden is bepalend. De deelnemers aan de recreatieloop over 10 km worden daartoe eveneens ingedeeld in categorieën op basis van hun leeftijd op de wedstrijddag.
 3. Om een algemene kampioen(e) vast te stellen wordt het systeem van age grading toegepast. ‘Age grading’ is de Engelse benaming voor ‘leeftijdscorrectie’, een berekening die in de atletiek voor masters wordt gebruikt.
 4. Men kan slechts clubkampioen worden, indien wordt deelgenomen als Fortunalid, dus in clubtenue.
 5. Men kan clubkampioen worden in de categorieën mannen, mannen35, mannen40, mannen45, mannen50, mannen55 en mannen60 en mannen65, vrouwen, vrouwen35, vrouwen40, vrouwen45 en vrouwen50, vrouwen55, vrouwen60 en Vrouwen65.
 6. Er is geen onderscheid in leden met en zonder wedstrijdlicentie.
 7. De leeftijd op de wedstrijddag van de Vaderdaglopen is bepalend voor de indeling in een categorie.
 8. Atleten die actie voeren voor het goede doel hoeven niet te lopen in Fortuna-tenue (wel even doorgeven aan clubkampioenscommissie);

Jeugd:

 1. Men kan clubkampioen worden in de categorieën pupillen jongens, junioren jongens, pupillen meisjes en junioren meisjes.
 2. Er is geen onderscheid in leden met en zonder wedstrijdlicentie.
 3. Punten kunnen slechts worden verkregen, indien wordt deelgenomen als Fortunalid, dus in clubtenue.
 4. De periode waarbinnen men punten kan verzamelen loopt vanaf de 1e Rooise crossloop in september tot en met de Vaderdaglopen het jaar daarop.
 5. De indeling in een categorie geschiedt volgens de regels, die de Atletiekunie aanhoudt voor crosscompetities, met dien verstande, dat in de plaats van de datum van 1 november de datum 1 september wordt aangehouden. Hiermee wordt bereikt dat atleten de gehele periode een en dezelfde categorie hebben, ook als ze deelnemen aan de b.v. de Kempische Cross Competitie.
 6. Bij een gelijke eindstand is de positie in de 5 wedstrijden van de Rooise Crosslopen bepalend voor wie de kampioen wordt.
 7. Bij strenge winterse omstandigheden, te bepalen door de werkgroep, kan worden afgeweken van het dragen van het Fortuna-tenue;

De deelname puntentelling voor de jeugd.

  Jeugd Maximaal
Deelname aan de Rooise Crosslopen (per keer) 5 25
Bonus bij minimaal 3 deelnames 5  
Deelname aan de Drie Dorpen Cross 5  
Deelname aan de Vaderdaglopen 5  

Ten slotte.

Nog eens voor de duidelijkheid: De hierboven aangewezen wedstrijden leveren voor de jeugd alleen deelnamepunten op. Deelname aan 3 van de 5 wedstrijden van de Rooise Crosslopen levert 5 bonuspunten op.
Tussenstanden zullen worden opgenomen op de website.
De feestelijke prijsuitreiking zal geschieden op de avond waarop de trainers hun seizoensafsluitende activiteit organiseren.
Aard van de prijzen voor de volwassenen: wisselbeker, beschikbaar gesteld door familie Jos Dekkers t.b.v. beste man, vrouw, de fa. Thijs Dekkers t.b.v. beste jongen of meisje; herinneringen voor de winnaars in de verschillende categorieën.
De opzet van het clubkampioenschap blijft onderhevig aan voortdurende evaluatie.

De Werkgroep clubkampioenschap

Namens deze

Peter Hellings

 

Rooise Crosslopen 2020 - 2021

StartCrosslopenfebr2014

 

 

Klik op de foto voor meer informatie en
om digitaal in te schrijven.

Klik hier voor het parkoers

Klik hier voor de gezondheidscheck

Vul de gezondheidscheck in en breng 'm ingevuld mee naar de wedstrijd.
Zonder gezondheidscheck kunt u niet deelnemen!!

De Rooise Crosslopen van 18 oktober en 15 november zijn vanwege de verscherpte Corona-maatregelen afgelast.

De Rooise Crosslopen van januari en febuari blijven voorlopig gehandhaafd. Het klassement zal dan worden opgemaakt over 3 wedstrijden: september, januari en februari. Men moet dan wel aan alledrie de wedstrijden hebben deelgenomen.

Houdt wel de informatie op deze pagina in de gaten.

Drie Dorpen Cross 22 november 2020

DSC 3656
 

 

 

 

De Drie Dorpencross van 22 november is vanwege de verscherpte Corona-maatregelen afgelast.