Vaderdaglopen 20 juni 2021

IMG 3290 kopie Groot

Fortuna '67 is begonnen met de voorbereiding van de Vaderdaglopen op zondag 20 juni 2021.
Het programma en de parkoersen zijn gelijk aan vorige edities (laatst in 2019).

Of de Vaderdaglopen ook daadwerkelijk zullen doorgaan is afhankelijk van de Coronamaatregelen op dat moment en dus moeilijk te voorspellen.
We zullen u langs deze weg op de hoogte houden.

Het Wedstrijd Organisatie Comité van S.V. Fortuna '67.

Contributiebedragen per 1 januari 2021
Jaarlijkse contributiebedragen 2021 basis bij: AU bij: NTFU TOTAAL
pupillen (AU basis)  € 50,70 € 15,90 € 66,60
pupillen (AU wedstrijd)  € 50,70 € 24,50 € 75,20
junioren (AU basis)  € 50,70 € 16,80 € 67,50
junioren (AU wedstrijd)  € 50,70 € 32,10 € 82,80
loopgroepleden (AU basis) € 67,60 € 18,15 € 85,75
loopgroepleden (AU wedstrijd) € 67,60 € 42,65 € 110,25
zaaltrimmers € 110,40 € 110,40
sportief wandelen € 67,60 € 67,60
mountainbikers (inclusief NTFU) € 33,80 € 43,00 € 76,80
De jaarlijkse contributie voor steunende - niet actieve - leden bedraagt € 20,00. Indien u lid bent van meerdere onderdelen van SV Fortuna ´67 betaalt u de basiscontributie voor het duurste onderdeel en voor de extra onderdelen betaalt u de helft van de basiscontributie. Lidmaatschapskosten voor AU en NTFU worden altijd in rekening gebracht. 
Betaling van de contributie 2021

Voor leden die niet via automatische incasso hun contributie betalen, wordt € 1,50 in rekening gebracht vanwege de bijkomende bankkosten. De contributie moet worden betaald uiterlijk per 31 januari 2021 op rekeningnummer NL89 RABO 0138 2127 83 ten name van S.V. Fortuna '67.
De automatische incasso van de contributiebedragen vindt plaats op 31 januari 2021 onder vermelding van het machtigingskenmerk overeenkomstig het lidmaatschapsnummer. Het te incasseren bedrag is bepaald op basis van bovenstaande contributiebedragen en eventueel de bijkomende extra kosten.
Nieuwe leden in 2021 betalen de basiscontributie naar verhouding op een later moment in het jaar, te verhogen met eventuele bijdragen voor AU (Atletiekunie) en NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie).

Extra kosten en loopshirts
Voor nieuwe jeugdleden en leden van de loopgroep bedraagt het inschrijfgeld € 8,00 vanwege de inschrijving bij de Atletiekunie. Jeugdleden krijgen - na betaling van de contributie en inschrijfgeld - een loopshirt dat kan worden ingeruild als het niet meer past. De waarborgsom hiervoor bedraagt € 10,00. Shirts zijn op afspraak te verkrijgen bij Peter Hellings (voor, tijdens of na de training). Het inschrijfgeld voor nieuwe leden van de loopgroep bedraagt € 42,50. Dit bedrag is bedoeld voor inschrijving bij de Atletiekunie en voor het ontvangen van een gratis loopshirt. Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld is het loopshirt op afspraak te ontvangen van Lisan van de Wijdeven tijdens de maandelijkse koffieavond.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar tot 31 december; eventuele afmeldingen voor 25 november.

 

Scholierenloop zondag 11 april 2021, afgelast

DSC 3086

Al vele jaren organiseert SV Fortuna ’67 begin april de Scholierenloop op Camping de Kienehoef.
Dit jaar staat deze jaarlijkse Scholierenloop gepland voor zondag 11 april.
De adviezen van het RIVM, NOC*NSF, alsmede de richtlijnen van de gemeente Meierijstad met betrekking tot de bestrijding van het Corornavirus laten niet toe dat SV Fortuna ’67 dit jaar een Scholierenloop organiseert.
Evenals vorig jaar heeft SV Fortuna daarom besloten de Scholierenloop dit jaar niet door te laten gaan.
Natuurlijk gaan we de Scholierenloop in 2022 wel weer organiseren.

Bestuur SV Fortuna ‘67

JF Mobile Menu Pro

JF Mobile Menu Pro