Contributiebedragen per 1 januari 2022
Jaarlijkse contributiebedragen 2022 basis bij: AU bij: NTFU TOTAAL
pupillen (AU basis)  € 58,30 € 16,25 € 74,55
pupillen (AU wedstrijd)  € 58,30 € 25,05 € 83,35
junioren (AU basis)  € 58,30 € 17,15 € 75,45
junioren (AU wedstrijd)  € 58.30 € 32,80 € 91,10
loopgroepleden (AU basis) € 77,70 € 18,55 € 96,25
loopgroepleden (AU wedstrijd) € 77,70 € 43,60 € 121,30
zaaltrimmers*) € 127,00 € 127,00
sportief wandelen € 77,70 € 77,70
mountainbikers (inclusief NTFU) € 38,65 € 50,30 € 89,15
 *) exclusief eenmalige korting (€ 59,00)
De jaarlijkse contributie voor steunende - niet actieve - leden bedraagt € 20,00. Indien u lid bent van meerdere onderdelen van SV Fortuna ´67 betaalt u de basiscontributie voor het duurste onderdeel en voor de extra onderdelen betaalt u de helft van de basiscontributie. Lidmaatschapskosten voor AU en NTFU worden altijd in rekening gebracht. 
Betaling van de contributie 2022

Voor leden die niet via automatische incasso hun contributie betalen, wordt € 1,50 in rekening gebracht vanwege de bijkomende bankkosten. De contributie moet worden betaald uiterlijk per 31 januari 2022 op rekeningnummer NL89 RABO 0138 2127 83 ten name van S.V. Fortuna '67.
De automatische incasso van de contributiebedragen vindt plaats op 31 januari 2022 onder vermelding van het machtigingskenmerk overeenkomstig het lidmaatschapsnummer. Het te incasseren bedrag is bepaald op basis van bovenstaande contributiebedragen en eventueel de bijkomende extra kosten.
Nieuwe leden in 2022 betalen de basiscontributie naar verhouding op een later moment in het jaar, te verhogen met eventuele bijdragen voor AU (Atletiekunie) en NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie).

Extra kosten en loopshirts
Voor nieuwe jeugdleden en leden van de loopgroep bedraagt het inschrijfgeld € 8,00 vanwege de inschrijving bij de Atletiekunie. Jeugdleden krijgen - na betaling van de contributie en inschrijfgeld - een loopshirt dat kan worden ingeruild als het niet meer past. De waarborgsom hiervoor bedraagt € 10,00. Shirts zijn op afspraak te verkrijgen bij Peter Hellings (voor, tijdens of na de training). Het inschrijfgeld voor nieuwe leden van de loopgroep bedraagt € 42,50. Dit bedrag is bedoeld voor inschrijving bij de Atletiekunie en voor het ontvangen van een gratis loopshirt. Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld is het loopshirt op afspraak te ontvangen van Lisan van de Wijdeven tijdens de maandelijkse koffieavond.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar tot 31 december; eventuele afmeldingen voor 25 november.

Rooise Crosslopen 2021 - 2022

StartCrosslopenfebr2014

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Klik hier voor foto's van de 1e wedstrijd op 19 september

Het inschrijfgeld van alle atleten die bij aanvang van de Rooise Crosslopen 2020 - 2021 hadden ingeschreven voor de hele cyclus (5 wedstrijden) wordt overgeheveld naar de Rooise Crosslopen seizoen 2021 - 2022.

Fortuna '67 ziet zich, vanwege het hoge aantal besmettingen en de maatregelen die hier mee samenhangen, genoodzaakt om de 4e wedstrijd van de Rooise Crosslopen op zondag 16 januari af te gelasten.
De consequentie hiervan is, dat de eindklassementen worden aangepast: voor de jeugd geldt nu dat aan 2 van de 4 wedstrijden moet zijn deelgenomen en voor de volwassenen wordt dat 3 van de 4 wedstrijden.
Laten we hopen dat de 4e wedstrijd op zondag 20 februari wel door kan gaan.
Blijf gezond en hou je haaks!
Met sportieve groet,

SV Fortuna '67

 

JF Mobile Menu Pro