Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Reglement clubkampioenschap 2017

Evaluatie.

Iedere atletiekvereniging heeft, in de een of andere vorm, wel een clubkampioenschap. Ook onze vereniging kent sinds 2000 weer een clubkampioenschap. Bij de start ervan hebben we gezegd, dat er regelmatig geëvalueerd zal worden. Dat hebben we dus nu wederom gedaan. De werkgroep heeft geconstateerd, dat er nog steeds voldoende belangstelling is voor het clubkampioenschap. We hebben voor het seizoen dat op 1 april 2017 start gekozen voor een geheel andere opzet, vooral voor de volwassenen.
Deze wijzigingen vindt u hieronder.

Het clubkampioenschap voor de volwassenen wordt op een dag, de Vaderdaglopen, beslist.
Bij de jeugd wordt het aantal wedstrijden, waarbij men punten kan behalen, drastisch verminderd.

De sponsors.

Onze sponsor, de familie Jos en Francien Dekkers, stelt de wisselbekers beschikbaar voor de man en vrouw met het hoogst behaalde aantal punten. De wisselbekers voor de jeugd zijn gesponsord door de fa. Dekkers Potcultures. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. Door het bestuur worden prijzen beschikbaar gesteld voor de winnaars per categorie.

De clubkampioen.

Naar de mening van de werkgroep moet de clubkampioen iemand zijn, die binnen de vereniging maar ook daarbuiten een goede vertegenwoordiger is van onze club.
Dus niet alleen de snelle atleet, die regelmatig podiumplaatsen behaalt, maar ook de wat minder snelle atleet of atlete, die regelmatig aan wedstrijden en/of trimlopen in de regio deelneemt. Met andere woorden: ieder lid moet kans hebben.

Reglement van het clubkampioenschap.

Volwassenen:

 1. Het clubkampioenschap wordt beslist door de deelnemers op de 10 km tijdens de Vaderdaglopen.
 2. De onderlinge rangorde per categorie van de Fortunaleden is bepalend. De deelnemers aan de recreatieloop over 10 km worden daartoe eveneens ingedeeld in categorieën op basis van hun leeftijd op de wedstrijddag.
 3. Om een algemene kampioen(e) vast te stellen wordt het systeem van age grading toegepast. ‘Age grading’ is de Engelse benaming voor ‘leeftijdscorrectie’, een berekening die in de atletiek voor masters wordt gebruikt.
 4. Men kan slechts clubkampioen worden, indien wordt deelgenomen als Fortunalid, dus in clubtenue.
 5. Men kan clubkampioen worden in de categorieën mannen, mannen35, mannen40, mannen45, mannen50, mannen55 en mannen60 en mannen65, vrouwen, vrouwen35, vrouwen40, vrouwen45 en vrouwen50, vrouwen55, vrouwen60 en Vrouwen65.
 6. Er is geen onderscheid in leden met en zonder wedstrijdlicentie.
 7. De leeftijd op de wedstrijddag van de Vaderdaglopen is bepalend voor de indeling in een categorie.
 8. Atleten die actie voeren voor het goede doel hoeven niet te lopen in Fortuna-tenue (wel even doorgeven aan clubkampioenscommissie);

Jeugd:

 1. Men kan clubkampioen worden in de categorieën pupillen jongens, junioren jongens, pupillen meisjes en junioren meisjes.
 2. Er is geen onderscheid in leden met en zonder wedstrijdlicentie.
 3. Punten kunnen slechts worden verkregen, indien wordt deelgenomen als Fortunalid, dus in clubtenue.
 4. De periode waarbinnen men punten kan verzamelen loopt vanaf de 1e Rooise crossloop in september tot en met de Vaderdaglopen het jaar daarop.
 5. Er worden een aantal wedstrijden aangewezen waar men extra deelname punten kan verzamelen
 6. De indeling in een categorie geschiedt volgens de regels, die de Atletiekunie aanhoudt voor crosscompetities, met dien verstande, dat in de plaats van de datum van 1 november de datum 1 september wordt aangehouden. Hiermee wordt bereikt dat atleten de gehele periode een en dezelfde categorie hebben, ook als ze deelnemen aan de b.v. de Kempische Cross Competitie.
 7. Op dagen dat Fortuna ’67 zelf eigen wedstrijden organiseert kunnen geen punten in andere wedstrijden worden behaald.
 8. Bij een gelijke eindstand is de positie in de 5 wedstrijden van de Rooise Crosslopen bepalend voor wie de kampioen wordt.
 9. Bij strenge winterse omstandigheden, te bepalen door de werkgroep, kan worden afgeweken van het dragen van het Fortuna-tenue;

De deelname puntentelling voor de jeugd.

  Jeugd Maximaal
Deelname aan de Rooise Crosslopen (per keer) 5 25
Bonus bij minimaal 3 deelnames 5  
Deelname aan de Drie Dorpen Cross 5  
Deelname aan de Vaderdaglopen 5  
Deelname aan de Scholierenloop 5  

Ten slotte.

Nog eens voor de duidelijkheid: De hierboven aangewezen wedstrijden leveren voor de jeugd alleen deelnamepunten op. Deelname aan 3 van de 5 wedstrijden van de Rooise Crosslopen levert 5 bonuspunten op.
Tussenstanden zullen worden opgenomen op de website.
De feestelijke prijsuitreiking zal geschieden op de avond waarop de trainers hun seizoensafsluitende activiteit organiseren.
Aard van de prijzen voor de volwassenen: wisselbeker, beschikbaar gesteld door familie Jos Dekkers t.b.v. beste man, vrouw, de fa. Thijs Dekkers t.b.v. beste jongen of meisje; herinneringen voor de winnaars in de verschillende categorieën.
De opzet van het clubkampioenschap blijft onderhevig aan voortdurende evaluatie.

De Werkgroep clubkampioenschap

Namens deze

Peter Hellings