De data van de Coopertest in 2019 zijn als volgt:

1 april

2 september