Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rooise Crosslopen 2019 - 2020

StartCrosslopenfebr2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto voor meer informatie en
om digitaal in te schrijven.

Klik hier voor het parkoers

 

Naam:              : ______________________________________________________________

Roepnaam  :  ______________________            Voorletters: ______________________

Adres:              : ______________________________________________________________

Postcode / woonplaats: ____________________________________________________

Geboortedatum:               _______________________                            Man / Vrouw*

Telefoon:      _______________________  e-mail: _____________________________

Aanmelden voor onderdeel:

Hardloopgroep / Jeugdloopgroep           Wedstrijdlicentie .A.U.            : ja / nee*

Sportief Wandelen / Zaaltrimmen / Mountainbike*

Ik heb (wel / geen*) bezwaar tegen bekendmaking persoonlijke gegevens buiten de Atletiekunie (AU) of Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en verenigingsverband.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum: _______________________  Handtekening:___________________________

Aanmelden en opzeggen

Men wordt lid voor minimaal één jaar. Opzeggen dient te geschieden vóór 25 november. Dit o.a. in verband met verlenging contributies en licenties van de A.U. en N.T.F.U.

Aanmelden en opzeggen geschiedt schriftelijk bij de ledenadministratie p/a:

Lidewijde Verbeek        Koninginnelaan 126  5491JX Sint-Oedenrode                  tel. 0413 477635

e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op de aangehechte bijlage vindt u de diverse contributies.

Machtigingskaart

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan SV Fortuna’67 om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven wegens contributie.

IBAN-Bankrekening  : NL- - - - - - - - - - - - - -

Naam en voorletters     : ……………………………………………………..

Adres                            : ……………………………………………………..    

Postcode en plaats        : ……………………………………………………..

Datum: ______________________      Handtekening:___________________________

                                   

Bijlage:

contributie 2020 en lidmaatschap

contributiebedragen per 1 januari 2020

Jaarlijkse contributiebedragen 2020 basis bij: AU bij: NTFU TOTAAL
pupillen (AU basis)  € 50,70 € 15,30   € 66,00
pupillen (AU wedstrijd)  € 50,70 € 23,55   € 74,25
junioren (AU basis)  € 50,70 € 16,15   € 66,85
junioren (AU wedstrijd)  € 50,70 € 30,85   € 81,55
loopgroepleden (AU basis) € 67,60 € 17,45   € 85,05
loopgroepleden (AU wedstrijd) € 67,60 € 41,00   € 108,60
zaaltrimmers € 110,40     € 110,40
sportief wandelen € 67,60     € 67,60
mountainbikers (inclusief NTFU) € 33,80   € 42,20 € 76,00

    

De jaarlijkse contributie voor steunende - niet actieve - leden bedraagt € 20,00.

Indien u lid bent van meerdere onderdelen van SV Fortuna ´67 betaalt u de basiscontributie voor het duurste onderdeel en voor de extra onderdelen betaalt u de helft van de basiscontributie. Lidmaatschapskosten voor AU en NTFU worden altijd in rekening gebracht.

Betaling van de contributie 2020

Voor leden die niet via automatische incasso hun contributie betalen, wordt € 1,50 in rekening gebracht vanwege de bijkomende bankkosten. De contributie moet worden betaald uiterlijk per 31 januari 2020 op rekeningnummer NL89 RABO 0138 2127 83 ten name van SV Fortuna '67.

De automatische incasso van de contributiebedragen vindt plaats op 31 januari 2020 onder vermelding van het machtigingskenmerk overeenkomstig het lidmaatschapsnummer. Het te incasseren bedrag is bepaald op basis van bovenstaande contributiebedragen en eventueel de bijkomende extra kosten.

Nieuwe leden in 2020 betalen de basiscontributie naar verhouding op een later moment in het jaar, te verhogen met eventuele bijdragen voor AU (Atletiekunie) en NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie).

Extra kosten en loopshirts

Voor nieuwe jeugdleden en leden van de loopgroep bedraagt het inschrijfgeld € 7,70 vanwege de inschrijving bij de Atletiekunie. Jeugdleden krijgen - na betaling van de contributie en inschrijfgeld - een loopshirt dat kan worden ingeruild als het niet meer past. De waarborgsom hiervoor bedraagt € 10,00. Shirts zijn op afspraak te verkrijgen bij Peter Hellings (voor, tijdens of na de training).

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden van de loopgroep bedraagt € 42,10. Dit bedrag is bedoeld voor inschrijving bij de Atletiekunie en voor het ontvangen van een gratis loopshirt. Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld is het loopshirt op afspraak te ontvangen van Lisan van de Wijdeven tijdens de maandelijkse koffieavond.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar tot 31 december; eventuele afmeldingen voor 25 november.

 

 

Gaarne in kolom “voorkeuren” aankruisen waarvoor je je beschikbaar stelt.

NAAM:……………………………………………………………………. 

Functie /Taak Voorkeuren
Structureel Bestuursfunctie
Lid Wedstrijd Organisatie Commissie
Lid Commisie PR & Sponsoring
Lid Activiteitencommisie
Lid Accommodatiecommissie
Lid Lief en Leed Commissie
Lid Commissie Clubrecords / Clubkampioenen
Trainersfunctie
Assistent trainer / begeleider
Beheer Website
Redactie clubblad
Wedstrijdsecretariaat thuis wedstrijden
Wedstrijdsecretariaat uit wedstrijden
Oproephulp jurylid / tijdwaarnemer
inschrijfbureau bij wedstrijden
uitslagverwerking bij wedstrijden
verkeersregelaar
verzorgingspost
parcoursopbouwer
EHBO'er
ondersteuning bij voorbereidende werkzaamheden
hulp bij activiteiten eigen afdeling
hulp bij activiteiten algemeen
hulp bij "grote" schoonmaak (binnen / buiten)
     
Ruimte voor opmerkingen of vermelding van kennis en vaardigheden, die je in wilt zetten voor SV Fortuna’67.